Lietošanas noteikumi

Pēdējo reizi atjaunots: 09.11.2018   |   Lejupielādēt UNI.LV Lietošanas Noteikumus (PDF)

Laipni lūgti Tiešsaistes Tirdzniecības Centrā UNI.LV!
Šie noteikumi un nosacījumi nosaka, kā varat izmantot Tirdzniecības Centra UNI.LV pakalpojumus. Tīmekļa vietnes https://uni.lv darbību un sniedzamos pakalpojumus saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem nodrošina SIA Unimarket, reģistrācijas Nr. 40103816666. Izmantojot tīmekļa vietni UNI.LV, Jūs pilnībā piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem un to nosacījumiem. Lūdzu, izlasiet tos uzmanīgi!

1. Jūsu attiecības ar „UNI.LV”

1.1. Šie Lietošanas noteikumi par tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” izmantošanu regulē tīmekļa vietnes https://uni.lv Lietotājiem, Apmeklētājiem un Klientiem sniegto pakalpojumu izmantošanas kārtību, kā arī tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” sniegtā servisa kārtību, veicot pirkumus tiešsaistes tirdzniecības centrā „UNI.LV”, turpmāk saukti – Pakalpojumi.

1.2. Šie Lietošanas noteikumi stājas spēkā brīdī, kad Jūs piekrītat tās noteikumiem, reģistrējoties un / vai veicot pirkumu tiešsaistes tirdzniecības centrā „UNI.LV”.

1.3. Šajos Lietošanas noteikumos tiek izmantoti šādi termini un definīcijas:

Tiešsaistes tirdzniecības centrs „UNI.LV” - tiešsaistes tirdzniecības informatīvā sistēma, kas darbojas publiskajā domēnā interneta tīmekļa vietnē: https://uni.lv
SIA Unimarket – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Unimarket”, reģistrācijas Nr. 40103816666, adrese: Cēsu iela 31 k-2, Rīga, LV-1012;
UNI.LV – mājas lapa, kas izvietota publiskajā domēnā interneta tīmekļa vietnē: https://uni.lv 
Veikals – informācijas kopums par precēm un piegādes noteikumiem, kurš izvietots Tiešsaistes tirdzniecības centrā „UNI.LV”, un atrodas Tirgotājā valdījumā, kā arī Tirgotāja reģistrēšanās un citi dati.
Preces – preces un pakalpojumi, informācija par kuriem atrodas Tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” Tirgotāja piedāvājumos Apmeklētājam. 
Apmeklētājs - persona, kas ir Interneta resursu apmeklētājs, tajā skaitā, arī UNI.LV apmeklētājs.
Lietotājs – fiziska persona, kas reģistrēta Tiešsaites tirdzniecības centrā „UNI.LV” šajos Lietošanas noteikumos paredzēto darbību veikšanas ceļā.
Klients – jebkura fiziska persona, juridiska persona vai individuālais uzņēmējs, kurš izvietojis preču pasūtījumu Tiešsaistes tirdzniecības centrā šajos Lietošanas noteikumos paredzēto darbību veikšanas ceļā.
Tirgotājs – juridiska persona vai individuālais uzņēmējs, kas reģistrēta (reģistrējies) un veic savu darbību atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, un kurš Tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” Lietotājiem, Apmeklētājiem un Klientiem piedāvā pārdošanā savas preces un / vai pakalpojumus.
Distances līgums - Distances līgums ir patērētāja (Klienta) un pārdevēja (SIA Unimarket) vienošanās, ko tie noslēguši, vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, bet līdz līguma slēgšanas brīdim un līguma slēgšanas brīdī izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus, kā arī organizētu preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu. Par distances saziņas līdzekļiem uzskatāmi tālrunis, tīmeklis, elektroniskais pasts, televīzija, fakss, katalogs, presē publicētās reklāmas, kurām pievienots pasūtījuma kupons, un citi informācijas nosūtīšanas un pārraidīšanas distances līdzekļi. Distances līguma noslēgšanu Klients veic piekrītot UNI.LV lietošanas noteikumiem.

1.4. Tiešsaistes tirdzniecības centrā „UNI.LV” pirkšanai tiek piedāvātas gan SIA Unimarket preces, gan trešo personu (Tirgotāju) preces, kuras tās piedāvā tirdzniecībai tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” veikalos, turpmāk – Tirgotāji.

1.5. Klients veicot pirkumu tiešsaistes tirdzniecības centrā „UNI.LV” nodibina tiesības un pienākumus starp Klientu un SIA Unimarket.

1.6. Tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” Apmeklētājiem, Lietotājiem, Klientiem SIA Unimarket sniedz virkni pakalpojumu, lai nodrošinātu vienkāršu, ērtu un drošu iepirkšanos.

2. Tiešsaistes tirdzniecības centrā „UNI.LV” pakalpojumu sniegšana

2.1. Jūs atzīstat un piekrītat, ka SIA Unimarket Jums kā lietotājam sniegto Pakalpojumu formu un raksturu jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma var vienpusējā kārtā mainīt.

2.2. Ņemot vērā, ka nepārtraukti tiek ieviestas jaunas izstrādes sniegto Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, Jūs atzīstat un piekrītat, ka SIA Unimarket ir tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma pārtraukt (uz laiku vai pavisam) Pakalpojumu sniegšanu (pilnīgi vai daļēji) visiem tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” Lietotājiem vai konkrētam Lietotājam.

2.3. Jūs atzīstat un piekrītat, ka, ja SIA Unimarket liedz Jums piekļuvi Jūsu Tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” kontam, Jūs varat zaudēt piekļuvi Pakalpojumiem, Jūsu konta ziņām, jebkuriem failiem vai citai informācijai, kas atrodas Jūsu kontā.

3. Tiešsaistes tirdzniecības centrā „UNI.LV” pakalpojumu izmantošana

3.1. Lai konkrēti Pakalpojumi kļūtu pieejami, Jums, reģistrējoties Tiešsaistes tirdzniecības centrā „UNI.LV”, iespējams, būs jāsniedz informācija par sevi, tajā skaitā personas dati un kontaktinformācija. Jūs piekrītat, ka jebkura informācija, kuru Jūs sniegsiet reģistrācijas ietvaros, vienmēr būs precīza, patiesa un aktuāla.

3.2. Jūs piekrītat izmantot Pakalpojumus tikai tādā nolūkā, ko paredz (a) šie Lietošanas noteikumi, (b) Latvijas Republikas  likumdošana un ierastā uzņēmējdarbības prakse.

3.3. Jūs piekrītat neveikt un nemēģināt iegūt piekļuvi jebkādiem Pakalpojumiem citādā veidā, kā tikai izmantojot Tiešsaistes tirdzniecības centrā „UNI.LV” izveidoto interfeisu, izņemot gadījumus, kad šādas darbības Jums ir atļautas saskaņā ar atsevišķu SIA Unimarket vienošanos.

3.4. Jūs piekrītat neveikt nekādas darbības, kas traucētu Pakalpojumu sniegšanu vai attiecīgu serveru vai mājas lapu darbu, kas saistīti ar Pakalpojumiem, vai traucētu to sniegšanas kārtību.

3.5. Jūs piekrītat nekādos nolūkos nereproducēt, nedublēt, nekopēt, nepārdot un nepārpārdot Pakalpojumus, izņemot gadījumus, kad šādas darbības Jums ir atļautas saskaņā ar atsevišķu vienošanos ar SIA Unimarket.

3.6. Jūs piekrītat, ka esat atbildīgs par jebkuru Jūsu saistību pārkāpumu, ko paredz šie Lietošanas noteikumi, kā arī par visām pārkāpuma radītajām sekām, ieskaitot SIA Unimarket nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

3.7. Jūs piekrītat, ka Jums patstāvīgi jāizvērtē visi riski, kas saistīti ar informatīva satura datu lietošanu, ieskaitot klienta drošības, pilnīguma un lietderības novērtējumu.

3.8. Jūs piekrītat nereproducēt, nedublēt, nekopēt, nepārdot un nepārpārdot, kā arī neizmantot jebkādiem komerciāliem mērķiem jebkādas tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” mājas lapas daļas, izņemot gadījumus, kad šādas darbības Jums ir atļautas saskaņā ar atsevišķu vienošanos ar SIA Unimarket.

3.9. Dažas tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” preces un informācijas materiāli var saturēt tikai pieaugušajiem paredzētu informāciju. Jūs piekrītat atturēties no šādu preču pirkšanas un/vai piekļuves informācijas materiāliem, kuri piedāvā iegādāties iepriekš minētās preces, ja tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” mājas lapas apmeklēšanas brīdī esat jaunāks par 18 gadiem.

3.10. Jūs apzināties, ka tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” darba tehnoloģija var pieprasīt Jūsu informatīva satura datu nodošanu datortīklos, kā arī mainīt tos atbilstoši SIA Unimarket tehniskajām un/vai ārējo pakalpojumu piegādātāju prasībām.

3.11. Reģistrējoties vai veicot pirkumus tiešsaistes tirdzniecības centrā „UNI.LV”, Jums ir iespēja piekrist un bez maksas saņemt informāciju no UNI.LV par īpašajiem piedāvājumiem un akcijām e-pastā. Ja Jūs vēlaties atteikties no jaunumu saņemšanas e-pastā:
a) noņemiet ķeksīti pretī “Es piekrītu saņemt informāciju par piedāvājumiem un akcijām.” - izmaiņas sistēmā notiek uzreiz;
b) e-pasta beigās spiediet uz "Atteikties no UNI.LV jaunumu un īpašo piedāvājumu saņemšanas” - izmaiņas sistēmā notiek uzreiz;
c) sūtiet mums ziņu uz info@unimarket.lv - izmaiņas sistēmā notiek 2 darba dienu laikā..

3.12.  Jūs piekrītat, ka noformējot pasūtījumu un/vai veicot pirkumu Tiešsaistes tirdzniecības centrā „UNI.LV”, Jūs slēdzāt Distances līgumu ar SIA Unimarket, kur SIA Unimarket darbojas, kā Tirgotāja pilnvarotais pārstāvis.

4. Jūsu konta paroles un drošība

4.1. Jūs piekrītat un apzināties, ka esat atbildīgs par to paroļu konfidencialitātes nodrošināšanu, kas saistītas ar jebkuru kontu un kuras Jūs izmantojat, lai piekļūtu Pakalpojumiem.

4.2. Jūs piekrītat, ka Jūs esat atbildīgs attiecībā pret SIA Unimarket par visām darbībām, kuras veiktas, izmantojot Jūsu kontu.

4.3. Ja Jums ir kļuvis zināms par jebkādu nesankcionētu Jūsu paroles vai konta izmatošanu, Jūs piekrītat nekavējoties par to ziņot SIA Unimarket, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz info@unimarket.lv.

4.4. Jūs atzīstat, ka atbildību par jebkuru, tajā skaitā, bet ne tikai, datu failu, tekstu, datorprogrammu nodrošinājuma, muzikālo un audiofailu, kā arī citu skaņas failu, foto, video un citu attēlu informāciju, turpmāk – „Saturs”, kam Jums var būt piekļuve kā Pakalpojumu daļai vai lietojot Pakalpojumus, uzņemas persona, kas šādu informāciju ir sniegusi.

4.5. Jūs apzināties, ka Saturs, kas Jums tiek sniegts kā Pakalpojuma daļa, var būt intelektuālā īpašuma objekts, uz kuru tiesības pieder attiecīgo tiesību īpašniekam, tajā skaitā reklāmdevējiem, kuri izvieto Saturu UNI.LV mājas lapā, un ir tiesiski aizsargājams atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas normām un starptautiskajām tiesībām. Uz šāda Satura (pilna vai daļēja) pamata Jums nav tiesību veikt izmaiņas, iznomāt, nodot nomas tiesības, pārdot, izplatīt vai radīt atvasinātus darbus, izņemot gadījumus, kad šādas darbības Jums ir atļautas saskaņā ar atsevišķu vienošanos ar SIA Unimarket un/vai ar attiecīgo tiesību īpašnieku.

4.6. Jūs atzīstat un piekrītat, ka tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” mājas lapa, tās serviss, informācijas materiāli, kuri Jums tiek sniegti Pakalpojumu izmantošanas laikā, satur vai var saturēt informāciju, kura ir tiesiski aizsargājama atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un starptautisko tiesību normām.

4.7. SIA Unimarket patur tiesības (bet ne pienākumu) veikt jebkura vai visa Pakalpojuma Satura priekšpārbaudi, apskati, atzīmēšanu, izvēlēšanos, mainīšanu, nepieļaušanu.

4.8. Jūs apzināties, ka, izmantojot Pakalpojumus, Jūs varat atklāt Saturu, kuru uzskatāt par aizvainojošu, nepieklājīgu vai nosodāmu informāciju saturošu. Gadījumā, ja Jūs turpināt izmantot šos Pakalpojumus, Jūs uzņematies atbildību par savu drošību un risku.

4.9. Jūs piekrītat, ka esat atbildīgs par jebkuru Saturu, kuru Jūs radāt, nododat vai attēlojat uz ekrāna Pakalpojumu lietošanas gaitā, kā arī par visām šādu darbību radītajām sekām, ieskaitot zaudējumu atlīdzību.

5. Jūsu personas dati un konfidencialitāte

5.1. SIA Unimarket augstu vērtē Lietotāju uzticību un apzinās atbildību par Lietotāja sniegtās informācijas, tajā skaitā arī personas datu konfidencialitātes nodrošināšanu.

5.2. Jūs piekrītat, ka Jūsu dati tiek izmantoti atbilstoši tiešsaistes tirdzniecības centrā „UNI.LV” Klientu datu un drošības Noteikumiem.

5.3. Jūs piekrītat, ka SIA Unimarket ir tiesības nodot Jūsu personas datus trešajām personām, un tieši, Tirgotājiem, kurjerdienestiem un darījumu partneriem tikai ar mērķi (1) izpildīt Jūsu pasūtījumus, kuri noformēti tiešsaistes tirdzniecības centrā „UNI.LV”, tajā skaitā preču piegādes nolūkā, un (2) lai nosūtītu Jums reklāmu, informāciju un citus paziņojumus.

6. Garantijas izņēmumi

6.1. SIA Unimarket sniedz Pakalpojumus „kā ir”.

6.2. SIA Unimarket neuzņemas atbildību un negarantē, ka:

(а) Jūsu izmantotie Pakalpojumi būs atbilstoši Jūsu prasībām, izņemot tos, ko paredz šie Lietošanas noteikumi;
(b) Jūsu izmantotie Pakalpojumi netiks pārtraukti, būs vienmēr pieejami Jums izdevīgā laikā, būs droši vai netiks traucēta šo resursu pieejamība un to saturs, kā arī  par jebkurām sekām, kas saistītas ar Jūsu šo resursu satura lietošanu;
(c) jebkura informācija, kuru Jūs iegūsiet Pakalpojumu lietošanas rezultātā, būs precīza un patiesa;
(d) programmatūras nodrošinājuma, kas Jums tiek sniegta kā Pakalpojuma daļa, darbības defekti tiks laboti.

6.3. Pakalpojumiem netiek piemēroti jebkādi noteikumi, garantijas vai citi nolikumi, izņemot tos, ko tieši paredz šie Lietošanas noteikumi.

7. Atbildības ierobežojums

7.1. Šie Lietošanas noteikumi neizslēdz un neierobežo SIA Unimarket atbildību par nodarītajiem zaudējumiem tādā pakāpē, kādā šādu atbildību nevar izslēgt vai tās darbību nevar ierobežot Latvijas Republikas likumdošanas ietvaros.

7.2. SIA Unimarket attiecībā pret Jums nav atbildīga par:

(а) (tieši vai netieši) negūtu peļņu;
(b) zaudējumiem, kas nodarīti Jūsu darījuma reputācijai vai nemateriālajiem aktīviem;
(c) to, ka Jūs esat zaudējis / -jusi datus;
(d) jebkuru zaudējumu, kas radies, izmantojot vai nespējot izmantot tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” mājas lapu vai atsevišķus tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” servisus, nesankcionētu piekļuvi Jūsu komunikācijām, jebkuras trešās personas paziņojumu vai rīcību tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” mājas lapā, kā arī par zaudējumiem, kuri var Jums rasties:

(i) ja Jūs esat paļāvies / -usies uz reklāmas pilnību, precizitāti vai Jūsu un reklāmdevēja, kura reklāma izvietota tiešsaistes tirdzniecības centrā „UNI.LV”, attiecību rezultātā;
(ii) jebkuru izmaiņu, kuras tiešsaistes tirdzniecības centrs „UNI.LV” ir tiesīgs ieviest Pakalpojumos vai Pakalpojumu sniegšanas (pastāvīgas vai īslaicīgas) pārtraukšanas (pavisam vai daļēji) rezultātā;
(iii) saistībā ar jebkāda Satura vai citu komunikācijas datu dzēšanu, kļūmi vai nespēju saglabāt, kas atrodas Pakalpojumos vai tiek sniegti, izmantojot Pakalpojumus;
(iv) ja Jūs neesat sniedzis / -gusi SIA Unimarket patiesu un pilnīgu informāciju par kontu;
(v) ja Jūs nespējat nodrošināt Jūsu konta paroles un datu saglabāšanu un konfidencialitāti.

7.3. SIA Unimarket ir tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšēja paziņojuma izbeigt jebkura tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” servisa darbību. Turklāt SIA Unimarket nav atbildīga par savu Pakalpojumu un tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” servisu pieejamības pārtraukšanu.

7.4. Jebkuru informāciju, kuru Jūs esat ieguvis / -usi, izmantojot UNI.LV mājas lapu, Jūs varat izmantot tikai uz savu atbildību un risku, Jūs esat atbildīgs / -a par jebkuru zaudējumu, kas var tikt nodarīts Jums, Jūsu datoram, Jūsu datiem vai Jūsu biznesam šīs informācijas izmantošanas rezultātā.

7.5. UNI.LV mājas lapa un tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” servisi var ietvert norādes uz citiem resursiem, piemēram, citām interneta mājas lapām. Jūs atzīstat un piekrītat, ka SIA Unimarket nav atbildīga par šo resursu pieejamību un to saturu, kā arī par citām sekām, kas saistītas ar to, ka Jūs izmantojat šo resursu saturu.

7.6. Iepriekš minētie SIA Unimarket atbildības ierobežojumi attiecībā pret Jums tiks piemēroti neatkarīgi no tā, vai SIA Unimarket zināja vai varēja zināt par jebkādu tādu zaudējumu rašanās iespējamību.

7.7. SIA Unimarket garantē Preču atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Veicot pirkumu tiešsaistes tirdzniecības centrā „UNI.LV” Jūs, kā Patērētājs, iegūstat tiesības 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas pieteikt SIA Unimarket pretenzijas par Preces neatbilstību Distances līguma noteikumiem (vairāk informācijas: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/consumers). Atgādinām, ka Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

8. Lietošanas noteikumi izmaiņas

8.1. SIA Unimarket ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtā mainīt šos Lietošanas noteikumus. Jaunā Lietošanas noteikumu versija ir jāizvieto brīvā piekļuvē ar adresi https://uni.lv/lv/lietosanas-noteikumi.

8.2. Jūs apzināties un piekrītat, ka, ja izmantojat Pakalpojumus pēc tam, kad SIA Unimarket ir veikusi attiecīgas Lietošanas noteikumu izmaiņas, tad Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem jaunajā redakcijā.

9. Ārkārtas noteikumi

9.1. Ja kādu no šo Lietošanas noteikumu punktiem tiesa atzīs par spēkā neesošu, tad šis punkts tiks izslēgts no Lietošanas noteikumiem un neskars citus  Lietošanas noteikumu punktus.

9.2. Jūs piekrītat, ka, ja SIA Unimarket no savas puses neizmanto vai nepiemēro jebkādas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ko paredz šie Lietošanas noteikumi vai kas likumīgi pieder SIA Unimarket, tad tas nenozīmē, ka SIA Unimarket no savas puses atsakās no šādām tiesībām un/vai tiesiskās aizsardzības normām.

9.3. Neviena šo Lietošanas noteikumu daļa nevar tikt uzskatīta par aģenta attiecību, biedrības attiecību, personīgās nomas attiecību vai kādu citu attiecību izveidi starp Jums un SIA Unimarket, ja  tādas tieši neparedz šie Lietošanas noteikumi.

9.4. Šie Lietošanas noteikumi un attiecības starp Jums un SIA Unimarket, kas rodas, ņemot vērā šos Lietošanas noteikumus, gadījumos, kas šeit nav aprakstīti, tiek regulēti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

10. Preču un pakalpojumu cenas

10.1. Preču un / vai pakalpojumu cenas un piegādes izmaksas tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” sistēmā norāda Tirgotājs, kurš ir izvietojies konkrētas preces un / vai pakalpojumus, to iepriekš saskaņojot ar SIA Unimarket. SIA Unimarket ir atbildīga par noradītās cenas vai piegādes pakalpojuma izmaksu pareizību. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

10.2. Visām cenām tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” sistēmā ir jābūt norādītām ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.3. SIA Unimarket un / vai Tirgotājs patur tiesības, bez iepriekšējas saskaņošanas, veikt izmaiņas preču pārdošanas cenās, publiskojot tās UNI.LV mājas lapā.

10.4. Cenas ir spēkā no pasūtījuma apstiprināšanas brīža un paliek spēkā līdz apmaksas termiņa beigām - 2 (divas) darba dienas no pasūtījuma apstiprināšanas dienas.

10.5. Gadījumā, ja pasūtījums ir reģistrēts pirms Lietošanas noteikumu vai cenu maiņas, spēkā ir pasūtījuma izdarīšanās brīdī aktuālie Lietošanas noteikumi un cenas.

11. Pasūtījuma noformēšanas nosacījumi

11.1. Pasūtījuma noformēšana tiešsaistes tirdzniecības centrā „UNI.LV” notiek, Klientam pievienojot izvēlēto preci pirkuma grozam, aizpildot informāciju par preces pasūtītāju un piegādes adresi un apstiprinot pasūtījumu (detalizētu aprakstu par Pasūtījuma noformēšanas kartību lūdzam skatīties sadaļā „Pasūtījuma noformēšana”.

11.2. Veicot pasūtījumu, Klientam ir iespēja reģistrēties tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” sistēmā (ja Klients vēl nav reģistrēts lietotājs). Reģistrētiem lietotājiem tiek atvieglota pasūtījuma noformēšana.

11.3. Pēc pasūtījuma noformēšanas Klientam ir iespēja izvelieties apmaksas veidu un veikt pasūtījuma apmaksu. Vairāk informācijas par apmaksas nosacījumiem lūdzam skatīties sadaļā „Apmaksas nosacījumi”.

11.4. Pēc pasūtījuma noformēšanas uz Klienta norādītu e-pastu tiek nosūtīts apstiprinājums.

11.5. Klients apņemas pasūtījuma noformēšanas laikā iesniegt pasūtījuma izpildei nepieciešamos savus patiesos datus.

11.6. SIA Unimarket un / vai Tirgotājs pasūtījuma izpildes laikā neatbild par nekorekti ievadītiem Klienta datiem, kas izraisītu izpildes neiespējamību vai jebkādām no tā izrietošajām sekām.

11.7. Pasūtījumi, kas netiek apmaksāti 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma noformēšanas, var tikt anulēti bez papildus paziņojuma nosūtīšanas.

12. Pasūtījuma apmaksas nosacījumi

12.1.  Tiešsaistes tirdzniecības centrā „UNI.LV” pasūtītās preces var apmaksāt uzreiz pie pasūtījuma noformēšanas, izmantojot bankas maksājumu karti, interneta bankas maksājumu sistēmu, apmaksājot SIA Unimarket priekšapmaksas rēķinu vai veicot pasūtījuma apmaksu kurjeram, pie preču saņemšanas.

12.2. Tiešsaistes tirdzniecības centra „UNI.LV” pasūtījumu apmaksas veidi:

a)      apmaksa uzreiz pēc pasūtījuma noformēšanas, izmantojot drošu savienojumu ar internetbanku (Swedbank, SEB banka);
b)      apmaksa uzreiz pēc pasūtījuma noformēšanas, ar bankas maksājuma karti (Maestro, Visa vai MasterCard kredīta vai debeta kartes), izmantojot drošu savienojums ar karšu procesinga centru;
c)      ar pārskaitījumu uz SIA Unimarket bankas kontu. Apmaksu var veikt tikai pēc priekšapmaksas rēķina un / vai preču rezervācijas apstiprinājuma saņemšanas. Rēķins tiek sagatavots elektroniski, tas ir derīgs bez paraksta un tam ir juridisks spēks. Apmaksu ir jāveic 2 (divu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža. Ja 2 (divu) darba dienu laikā rēķins netiek apmaksāts, Klienta pasūtījums tiek atcelts. Preces tiek piegādātas tikai pēc apmaksas saņemšanas uz SIA Unimarket bankas kontu. SIA Unimarket patur tiesības vienpusēji anulēt kļūdaini izrakstītos rēķinus.

12.3. Maksājuma veikšana ar maksājuma karti vai izmantojot internetbanku notiek ārpus UNI.LV vides atbilstošās bankas vai pakalpojuma sniedzēja drošā maksājumu vidē.

12.4. SIA Unimarket nav pieejas Klienta bankas un / vai kredītkartes datiem.

12.5. Veicot apmaksu Jūs piekritāt, ka apmaksas saņēmējs būs SIA Unimarket, kas darbojas kā Jūsu un Tirgotāja pārstāvis un / vai pilnvarota persona.

13. Piegādes nosacījumi

13.1. Pēc pasūtījuma noformēšanas un apmaksas SIA Unimarket un / vai Tirgotājs sagatavo pasūtījumu un nodrošina to piegādi.

13.2. Piegāde notiek uz Klienta pasūtījumā norādīto adresi.

13.3. Preču piegāde Latvijas teritorijā notiek 2-3 darba dienu laikā (ja prece ir noliktavā) vai saskaņā ar Tirgotāja piegādes noteikumiem.

13.4. Piegāde ārpus Latvijas notiek pēc iepriekšējas vienošanās starp SIA Unimarket un Klientu.

13.5. Ja piegāde notiek ar kurjera palīdzību, pirms preču piegādes kurjers sazinājās ar Klientu pa norādīto tālruni.

13.6. Ja Klients neatbild uz kurjera zvaniem, tad pasūtījums tiek piegādāts nākamajā darba dienā. Maksa par atkārtotu piegādi – 5 (pieci) EUR.

13.7. Prece, kas tiek sabojāta piegādes laikā, tiek aizstāta ar līdzvērtīgu  preci (šie nosacījumi nav spēkā, ja tiek sabojāts tikai preces iepakojums).

13.8. Gadījumā, ja bojātās preces aizstāšana nav iespējama, Tirgotājs vai SIA Unimarket uz Tirgotāja pilnvaras pamata, uz Klienta bankas kontu atgriež Klienta iemaksāto naudu par šo preci. Iemaksātās naudas atgriešanu Tirgotājs vai SIA Unimarket veic 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Klients sabojāto preci ir atgriezis Tirgotājam vai SIA Unimarket. Visas izmaksas, kas ir saistītās ar sabojātas preces atgriešanu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) EUR, sedz SIA Unimarket;

13.9. SIA Unimarket un / vai Tirgotājs neatbild par pasūtīto preču lietošanas mērķim neatbilstošas lietošanas izraisītiem bojājumiem, kā arī par piegādes kavēšanos, ja to ir izraisījuši apstākļi, kurus SIA Unimarket un / vai Tirgotājs nevarēja ietekmēt un/ vai kurus ir izraisījusi no SIA Unimarket un / vai Tirgotāja neatkarīga nepārvarama vara (force majeure).

13.10. Klientam ir pienākums pirms pasūtījuma noformēšanas pārbaudīt iesniedzamo datu pareizību, lai novērstu kavēšanos un pārpratumus Preču piegādē. SIA Unimarket un / vai Tirgotājs neatbild par Preču piegādē radušos kavēšanos un pārpratumiem, ja kavēšanos vai pārpratumus ir izraisījusi pasūtījuma noformēšanas laikā Klienta sniegto datu neprecizitāte vai nepareizība.

13.11. SIA Unimarket un / vai Tirgotājs nenes materiālo atbildību gadījumos, kad pasūtītā prece nav pieejama SIA Unimarket un / vai tā partneru un / vai Tirgotāju noliktavās.

14. Preču atgriešanas un apmaiņas nosacījumi

14.1. Klients var atgriezt preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no piegādes dienas.

14.2. Preces atgriešanu Klientam ir jāveic SIA Unimarket. Preces atgriešana ir jāveic ar pasta sūtījumu vai kurjera piegādi uz SIA Unimarket adresi: Cēsu iela 31-2, Rīga, LV-1012, Latvija.

14.3. Atgrieztās preces nedrīkst būt lietotas un tām ir jābūt neatvērtām – to oriģinālajā iepakojumā.

14.4. Preču atgriešanas gadījumā Klientam tiek atgriezta preču un iepriekš apmaksātie piegādes izdevumi. Preču atgriešanas transportēšanas un/vai sūtīšanas izmaksas pilnībā sedz klients.

14.5. Lai atgrieztu preces, Klientam ir jānosūta preču atgriešanas pieteikums uz SIA Unimarket e-pasta adresi info@unimarket.lv 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas dienas.

14.6. SIA Unimarket ar Klientu par preču atgriešanas saskaņošanu apņemas sazināties cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

14.7. Atlīdzību par atgrieztajām precēm SIA Unimarket pēc Tirgotāja pilnvarojuma nodrošina pēc atgriezto preču inspekcijas, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc to saņemšanas.

14.8. Preču atgriešana tiek nodrošināta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

15. Sūdzību izskatīšana un ārpustiesas strīdu risināšanas kartība

15.1. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@unimarket.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Cēsu iela 31-2, Rīga, LV-1012, Latvija. Sūdzība tiks izskatīta 7 (septiņu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

15.2.  Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Sabiedrībai rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- iesnieguma iesniegšanas datumu;
- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

15.3. Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT)
Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Lai iesniegtu sūdzību, spied šeit.